Chebský zpravodaj

 • Chebský zpravodaj
  Každý měsíc přináší programy kin a divadel, informace o výstavách, koncertech v regionu Cheb-Františkovy Lázně-Aš. Možnost účinné inzerce za výhodné ceny.

 • Na cestě ke Spokojenému kraji
  Letos v únoru se do volebního souboje o krajské zastupitelstvo přihlásilo nové hnutí Volba pro Karlovarský kraj...

 • Roste ve vaší obci Strom roku 2016?
  Jubilejní patnáctý ročník celostátní ankety Strom roku opět hledá stromy se zajímavým příběhem. Anketa je příležitostí, jak získat pro...

 • Josef Laufer: Roura od kamen
  „Mnohokrát jsem byl osloven, abych o sobě vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc ošidná...

 • Cesty za sluncem
  Říkal prý J.W.Goethe, že krásná tvář mladého člověka vychází z přirozenosti, kdežto krásný starý člověk je umělecké dílo. Určitě...

Chebáček

Chebský zpravodaj - časopis pro Cheb a okolí

Chebský zpravodaj je kulturně-společenský měsíčník. V každém čísle dále najdete cestopisné seriály, informace o nových knihách, soutěže o hodnotné ceny a mnoho dalších zajímavostí.
Chebský zpravodaj vychází měsíčně v nákladu 10.500 výtisků. 7.000 ks je distribuováno přímo do poštovních schránek firem a domácností v Chebu. Stránky Chebského zpravodaje jsou k dispozici i firmám pro jejich účinnou prezentaci za velmi výhodné ceny. Více zde: Reklama Cheb

Články

Gymnázium Aš jako pilotní střední škola Klubu ekologické výchovy

publikoval: Jan Novotný

Gymnázium a SOŠ v Aši se stala pilotní střední školou Klubu ekologické výchovy. Jedná se o centrum modernizace vzdělávání pro udržitelný rozvoj.Udržitelný rozvoj je jednou z priorit EU. A také v ČR byla již přijata Strategie udržitelného rozvoje zdůrazňující ekologické vzdělávání.

Výjimečné postavení v přípravě všech občanů pro udržitelnost rozvoje zaujímá škola, která jako jediná instituce může ovlivnit všechny členy populace a postupně utvářet potřebné kompetence mladé generace. Naše škola se stala jednou ze 14 škol v republice vytvářejících základ sítě pilotních škol prosazujících ekologickou výchovu do výuky. Získané zkušenosti a poznatky pak může velmi efektivně šířit do dalších škol.

Do řešení projektu se s velkým nasazením zapojili všichni vyučující a vytvářejí program ekologické výchovy nejen v přírodovědné oblasti, ale také i humanitní.
Hlavním koordinátorem projektu se stal vyučující ing. Luboš Lhoták.
Náš projekt počítá s rozvíjením tvořivého a samostatného přístupu pedagogů k řešení otázek ekologie ve výuce, ale také s propojením zkušeností a spoluprací se školami zapojenými do zmíněného projektu. Je rozdělen do tří základních etap:

1. vytvoření týmů v pilotních školách a rozpracování úkolů po stránce obsahové a metodické do jednotlivých vzdělávacích oblastí.
2. ověření záměrů v praxi a realizace netradičních vyučovacích metod, forem a postupů ve vyučování
3. výměna zkušeností s pilotními školami a zahájení předávání zkušeností další školní praxi.

Je důležité si uvědomit, že školství může působit na všechny členy mladé generace. A to dlouhodobě, systematicky a v souvislosti i s profesní přípravou pro život.Prostřednictvím dětí a mládeže může škola působit na rodičovskou i další veřejnost a přispívat i k prosazování způsobů jednání vhodných z hledisek udržitelného rozvoje v životě obce, regionu i v řadě podniků.
Program naší školy přináší nové podněty pro celkový vzdělávací a výchovný proces. Zdůrazňuje vztahy k prostředí, mezilidské vztahy, aktivitu, osobní angažovanost a odpovědnost i vůči budoucnosti, význam demokratického uspořádání společnosti a zlepšuje přípravu studentů pro uplatnění na trhu práce.
I myšlenka římského filozofa Senecy nás nabádá:
„Je dobré nikoliv pouze žít, nýbrž dobře žít.“
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

Mgr. Dana Pěnčíková

Reklama

Doporučujeme

ReklamaReklama