Chebský zpravodaj

 • Chebský zpravodaj
  Každý měsíc přináší programy kin a divadel, informace o výstavách, koncertech v regionu Cheb-Františkovy Lázně-Aš. Možnost účinné inzerce za výhodné ceny.

 • Na cestě ke Spokojenému kraji
  Letos v únoru se do volebního souboje o krajské zastupitelstvo přihlásilo nové hnutí Volba pro Karlovarský kraj...

 • Roste ve vaší obci Strom roku 2016?
  Jubilejní patnáctý ročník celostátní ankety Strom roku opět hledá stromy se zajímavým příběhem. Anketa je příležitostí, jak získat pro...

 • Josef Laufer: Roura od kamen
  „Mnohokrát jsem byl osloven, abych o sobě vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc ošidná...

 • Cesty za sluncem
  Říkal prý J.W.Goethe, že krásná tvář mladého člověka vychází z přirozenosti, kdežto krásný starý člověk je umělecké dílo. Určitě...

Chebáček

Cheb - historie a památky

Cheb - město s bohatou historií

Cheb (německy Eger), je okresní město na západě Čech v Karlovarském kraji v okrese Cheb. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o městě Cheb pochází z roku 1061. Do konce druhé světové války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet. Po skončení války byli němečtí obyvatelé vysídleni a Cheb se z velké části vylidnil. V současné době žije v Chebu přes 33 tisíc obyvatel. Historické jádro města Cheb je městskou památkovou rezervací.

Kalendáře „Pohledy starého Chebu“

Pro všechny, koho zajímá historie města Cheb nebo staré pohlednice, je tady e-shop Svět pohledů, kde je možné zakoupit všechny již vydané kalendáře z edice „Pohledy starého Chebu“. Samozřejmě jsou zde k dostání i kalendáře se starými pohledy dalších měst, jako Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Františkovy Lázně a další.
www.svetpohledu.cz

Cheb - Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad

Dnešní podoba vznikla na počátku 13. století, kdy došlo k rozšíření města z osady pod hradem. Vznikla po požáru města Cheb v roce 1270. Dolní, širší část byla určena pro zelný trh, v horní části probíhaly koňské trhy. Domy tvořící náměstí jsou charakteristické vysokými, vícepatrovými střechami. Většina stojících domů vznikla ve 14. století. Během staletí byla mnohá průčelí upravována. Největší dominantou chebského náměstí je seskupení domů - tzv. Špalíček - stojící v jeho dolní části.

Cheb - Špalíček

Špalíček (Cheb) je bizarní komplex složený z jedenácti domů, rozdělených úzkou Kramářskou uličkou. Vznikal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Nově vzniklé kamenné domy měly horní patra s hrázděnou konstrukcí. V současné době je Špalíček tvořen dvěma bloky. Původně jej tvořily bloky tři, jak ukazuje nejstarší rytina zobrazující Cheb z roku 1472.


Magnetická místa

Zajímáte se o hrady, zámky nebo jiné kulturní a přírodní památky? Cestujete rádi? Máte sběratelského ducha? Pak jste to právě Vy, pro koho je určena sběratelská série magnetek (magnetických obrázků) se samolepkou. Jde o číslované magnetické kartičky s vyobrazením hradů, zámků, církevních objektů, přírodních a technických zajímavostí z celé České republiky. K dostání jsou infocentrech, obchůdcích se suvenýry, v pokladnách hradů a zámků apod. - vždy jen v těsné blízkosti konkrétní pamětihodnosti.
Pro pilné sběratele je k dispozici "Prémiová magnetka".
Na stránkách www.magneticka-mista.cz najdete kompletní katalog všech dosud vydaných magnetek se stručným popisem a mapkou daného místa.


Cheb - Dům u dvou arcivévodů

Stojí v horní části západní chebského strany náměstí. Jde o nejstarší zájezdní hostinec v Chebu, který od roku 1531 hostil většinu prominentních návštěvníků města Cheb. Název je odvozen od reliéfu, který byl na dům umístěn v roce 1806. Tři roky předtím zde byli ubytováni rakouští arcivévodové Johann a Ludwig. Ti také dali souhlas, aby byl hostinec přejmenován na nový název z původního, který zněl U červeného koníčka.

Cheb - Junckerův dům

Někdy je také nazýván jako Dům na ostrém rohu. Leží v prostřední části západní strany chebského náměstí. Průčelí domu zdobí znak rodu Junckerů a pamětní deska s plastikou Jiřího z Poděbrad, která připomíná královy pobyty v městě Cheb v letech 1459 – 1461.

Cheb - Dům U černého medvěda

Další z domů na západní straně náměstí v Chebu. Dříve byl známější jako první poštovní stanice, kterou zde zřídil v roce 1687 chebský poštmistr a vydavatel prvních městských tištěných novin J. M. Widtmann. Dům je významný také tím, že v něm, v bývalém hostinci, zasedal Chebský zemský sněm.

Cheb - Grünerův dům

Grünerův dům (Cheb) Je pojmenován po magistrálním radovi Grünerovi, který zde bydlel v první polovině 19. století. Dům byl místem četných setkání Grünera s J. W. Goethem. Dům patřil původně rodu Wrendlů, což připomíná rodový znak umístěný nad portálem domu.

Cheb - Barokní radnice

Je dominantou východní strany chebského náměstí. Byla vystavěna v letech 1723 – 1728 podle návrhu pražského dvorního architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho. Přestože stojí pouze třetina z původního plánu, patří díky své palácové dispozici a bohaté štukatuře mezi nejzdařilejší barokní stavby ve městě Cheb. Od počátku 60. let 20. století je zde umístěna Galerie výtvarného umění Cheb.

Cheb - Stará radnice

Sousedí přímo s barokní radnicí a skládá se ze dvou domů ze 13. století. Ty měly podlehnout stavbě zbylých dvou třetin barokní radnice. Stavebním úpravám nakonec podlehly až v 19. století, kdy bylo zbořeno do náměstí kolmo vysunuté křídlo s věžičkou a orlojem. V současné době zde sídlí Městský úřad Cheb.

Cheb - Schillerův dům

Někdy též nazýván Metternichův. První název je odvozen z pobytu Friedricha Schillera v roce 1791, kdy zde byl hostinec U zlatého jelena. Druhý název nese podle majitele z doby, kdy v tomto domě v roce 1673 pobýval císař Leopold I.

Cheb - Schirndingerovský dům

Nachází se v dolní části východní strany náměstí v Chebu. Je to gotický dům s úzkým průčelím a stupňovitým, vysokým štítem. Na nádvoří domu se nachází renesanční arkádová pavlač.

Cheb - Gablerův dům

Sousedí s Schirdingerovským domem. Patří svou bohatě členěnou a zdobenou rokokovou fasádou k nejlepším výsledkům pozdně barokních přestaveb ve městě Cheb z 18. století. V 2. polovině 17. století patřil dům jezuitům, kteří nechali nad portálem umístit reliéf s postavou P. Marie.

Cheb - Horní kašna

Nachází se v horní polovině náměstí v Chebu, dříve zvané koňské. Pochází z roku 1524 a je opatřena sochou rytíře Rolanda, symbolizujícího městská práva. Socha byla vyrobena v roce 1581 a na kašnu umístěna o deset let později.

Cheb - Dolní kašna

Nachází se v dolní polovině náměstí, dříve zvané zelný trh. Má barokní podstavec z roku 1728 a sochu divého muže, který ochraňuje znak města Cheb.

Cheb - Kostel sv. Mikuláše

Pochází z počátku 13. století, kdy byl vystavěn jako románská trojlodní bazilika. Z té doby se zachoval západní portál a spodní část věží. Z gotické přestavby z 15. století je chrámové trojlodí, presbytář a sakristie. Nástěnné malby provedl v roce 1476 norimberský mistr Lukas. V roce 1742 byly požárem poškozeny věže kostela a následně přestavěny podle návrhu barokního stavitele, chebského rodáka Baltazara Neumanna. V roce 1864 byl kostel dokončen novogotickými úpravami a opatřen vysokými věžemi, které byly zničeny v dubnu 1945. Od r. 2008 se Cheb opět pyšní kostelními věžemi v jejich původní podobě.

Cheb - Kostel sv. Václava

Byl postaven v barokním slohu v letech 1674 – 1688 na místě původního dominikánského gotického kostela a konventu z počátku 14. století. Při přestavbě kostela byl změněn půdorys středověké stavby a hlavní průčelí s honosným portálem bylo orientováno do Kamenné ulice. Portál je opatřen habsburským znakem.

Cheb - Kostel sv. Bartoloměje

Byl dostavěn v roce 1414. Nachází se u řeky pod Kamennou ulicí. Jde o bývalý špitální kostel řádu křížovníků s červenou hvězdou. Gotická stavba má neobvyklé řešení žebrové klenby nesené jedním centrálním pilířem. Koncem 2. světové války byl kostel značně poškozen a při jeho opravě byly objeveny původní nástěnné malby. Dnes jsou zde v letních měsících pořádány výstavy výtvarného umění.

Cheb - Kostel sv. Kláry

Nachází se na Františkánském náměstí v Chebu. Byl postaven v letech 1708 – 1712 na místě původního rozpadajícího se gotického kostela. Autorem projektu byl Kryštof Dientzenhofer. Po zrušení řádu byl kostel v roce 1782 odsvěcen, sloužil jako skladiště a později jako památník padlým v 1. světové válce. Dnes slouží k výstavním a koncertním účelům.

Cheb - Františkánský kostel

Byl postaven v roce 1247 současně s přilehlým klášterem minoritů. Kostel byl při rozsáhlém požáru v roce 1270 poničen, znovu postaven a vysvěcen v roce 1285. Z původní stavby se zachovala jen sakristie a přilehlá část zdiva kláštera. Součástí přilehlého kláštera je gotická křížová chodba, která patří k nejkrásnějším stavbám ve městě Cheb.

Cheb - Chebský hrad

Byl postaven ve 2. polovině 12. století na místě původního slovanského hradiště z 9. století. Patří k řadě štaufských falcí budovaných v Alsasku a Porýní. Jádro císařské falce tvoří hradní palác s pětidílnými arkádovými okny. Dominantou hradu je románská Černá věž, vystavěná z černých bosovaných kvádrů, těžených na nedaleké Komorní hůrce. Její výška je 18,5 m a síla zdiva dosahuje v přízemí 3 m. Nejcennější stavbou hradu je ovšem jednopatrová kaple sv. Erharda a Uršuly. Dolní část je vystavěna ještě ve slohu románském, první patro je již ve slohu raně gotickém.

Chebský hrad je magnetickým místem č. 002 www.magneticka-mista.cz
Více informací o této památce najdete zde


Reklama

Doporučujeme

Doporučujeme

Reklama

Inzerce - Cheb a okolí

ReklamaReklama