Chebský zpravodaj

 • Chebský zpravodaj
  Každý měsíc přináší programy kin a divadel, informace o výstavách, koncertech v regionu Cheb-Františkovy Lázně-Aš. Možnost účinné inzerce za výhodné ceny.

 • Na cestě ke Spokojenému kraji
  Letos v únoru se do volebního souboje o krajské zastupitelstvo přihlásilo nové hnutí Volba pro Karlovarský kraj...

 • Roste ve vaší obci Strom roku 2016?
  Jubilejní patnáctý ročník celostátní ankety Strom roku opět hledá stromy se zajímavým příběhem. Anketa je příležitostí, jak získat pro...

 • Josef Laufer: Roura od kamen
  „Mnohokrát jsem byl osloven, abych o sobě vydal sepsané spisy, jak je tomu zvykem u lidí s nepřehlédnutelným obličejem. Paměť je věc ošidná...

 • Cesty za sluncem
  Říkal prý J.W.Goethe, že krásná tvář mladého člověka vychází z přirozenosti, kdežto krásný starý člověk je umělecké dílo. Určitě...

Chebáček

Chebský zpravodaj - časopis pro Cheb a okolí

Chebský zpravodaj je kulturně-společenský měsíčník. V každém čísle dále najdete cestopisné seriály, informace o nových knihách, soutěže o hodnotné ceny a mnoho dalších zajímavostí.
Chebský zpravodaj vychází měsíčně v nákladu 10.500 výtisků. 7.000 ks je distribuováno přímo do poštovních schránek firem a domácností v Chebu. Stránky Chebského zpravodaje jsou k dispozici i firmám pro jejich účinnou prezentaci za velmi výhodné ceny. Více zde: Reklama Cheb

Články

Notthaffti v chebském muzeu

publikoval: Jan Novotný

Letošní rok se nese ve znamení příhraniční Krajinné výstavy bez hranic, která byla vytvořena spoluprací města Chebu a Marktredwitz. Propojení obou měst je hluboce zakořeněno v jejich společné minulosti. V duchu letošní příhraniční spolupráce je koncipována také výstava Po stopách jednoho šlechtického rodu - Notthaffti v Čechách a v Bavorsku, kterou připravilo Krajské muzeum Cheb spolu s Muzeem Chebska v Marktredwitz.

Přehled dějin rodu Notthafftů a jejich zdejší působení, ale také každodenní život ve středověku, to vše je možné najít nejen ve Výstavním sále Krajského muzea Cheb a v Muzeu Chebska v Marktredwitz, ale také na stránkách rozsáhlého, bohatě vypraveného, barevného česko-německého katalogu vydaného k výstavě. Návštěvníci se tak dozvídají více o tom, jak vypadal život šlechty v pohraničí v průběhu minulých staletí, jak probíhalo osidlování v příhraničním prostoru mezi Horními Franky, Horní Falcí a Čechami či jak žili Notthaffti na svých hradech i zámcích a jaká práva a povinnosti měli. Zajímavá mohou jistě být také porovnání středověkého života s naším současným - jak se vychovávali děti, jak probíhali svatební hostiny či co bylo pro tehdejšího člověka nejdůležitější.

Ministeriální rod Notthafftů žil v dnešním příhraničním regionu mezi Bavorskem a Čechami po mnohá staletí. Obzvláště na Chebsku a v okresech Wunsiedel, Tirschenreuth nebo Cham zanechali Notthaffti své stopy. Stáli také u vzniku císařského hradu v Chebu. Rodinná legenda pokládá za zakladatele rodu fríského knížete Radipolda, který táhl ve vojsku Karla Velikého proti Čechům a dostal se tak do Severní marky. Tam se podle legendy zamiloval do překrásné Elsy, kterou unesl z jejího rodného hradu. Ztratil ji však v lese a ve snaze svou milovanou nalézt zabloudil v hlubokém hvozdě. Mezitím porodila těhotná Elsa tři děti, které kojila laň. Na lovu narazil Radipold na tuto laň, jež ho zavedla k milované Else a jeho třem chlapcům. Horu, kde Radipold našel Elsu s dětmi, pojmenovali jeho rytíři Elsenberg (Elsina hora). Na ní postavil Radipold hrad Hirschstein (Jelenní kámen). Stal se tak praotcem rodu, neboť jeho tři synové byli zakladateli rodu Hirnheim, Notthafft a Warter.

Klasický erb Notthafftů je žluto-modrého provedení. Na helmě mezi zlatými buvolími rohy sedí bílý ohař. O tom, jak se na erb Notthafftů dostal právě pes, vypráví stará rodová sága. Podle ní kdysi jeden z potomků rodu odešel do země zaslíbené, a když se ani po 12 letech nevrátil, byl prohlášen za mrtvého. Jednou se k zámecké bráně dostal jakýsi starý poutník, který se dožadoval se vstupu. Byl to zámecký pán pokládaný za mrtvého. Nepoznala ho však ani jeho manželka, ani děti a ani služebnictvo. Pouze starý pes k němu běžel a radoval se z jeho návratu. Tím upoutal pozornost ostatních. Pán se nechal poznat, vyprávěl o svých osudech, a protože žil dlouho v zajetí a hořké bídě, vybral si pro sebe a pro své potomky jméno Notthafft a obraz věrného psa dal do svého erbu.

Ve 13. století založili Notthaffti hrad Vildštejn ve Skalné a hrad v Sokolově. Od roku 1310 jsou členové rodu doloženi jako říšští lesmistři v chebských lesích. Tento post byl ve středověku velmi lukrativním a byl spojen s významnými příjmy - les tvořil důležitý zdroj surovin jako těžbu dřeva, rudy nebo výrobu vosku a medu. Hrad Thierstein umístěný uprostřed lesů se stal jejich administrativním sídlem. Ačkoliv záhy opustili dnešní Chebsko, drželi zde prakticky až do 19. století celou řadu lén. Po odchodu z Chebska se rod šířil směrem do Horní Falce a Dolního Bavorska. Vznikly tak tři hlavní rodové linie: Wernbergové s hradem Wernberg u Weidenu, Weissensteinerové, jejichž sídlem byla dnešní ruina Weissenstein v okrese Tirschenreuth. Třetí linie byla pojmenována po hradě Bodenstein u Nittenau. V 19. století však rod chudne a nejen kvůli své finanční situaci, ale i všeobecným sociálním převratům přichází o svá poslední velká sídla. V roce 1952 vymírá rod Notthafftů po meči.

Výstava v Krajském muzeu Cheb seznamuje návštěvníky s kolonizací Chebska v 11. a 12. století a s každodenním životem ve středověku. Jak lidé žili, bydleli, cestovali, pracovali či jak trávili volný čas bude ukázáno nejen na příkladu šlechtického rodu Notthafftů. Jsou zde vystaveny autentické středověké předměty, které byly objevené na hradě Thierstein, Weißenstein a ve městě Chebu. Milovníci přírody i historie na výstavě jistě ocení zajímavé panorama Chebska. V neposlední řadě zaujme na výstavě doplňující počítačová prezentace map, fotografií a textů umístěná ve třetí místnosti Výstavního sálu.

Druhá část výstavy instalovaná v prostorách Muzea Chebska v Marktredwitz se zaměřuje na časové období od konce středověku do 20. století. Potomstvo rodiny Notthafftů pro výstavu poskytlo cenný inventář jako portréty, obrazy, nábytek, zbraně a mnoho dalších zajímavých exponátů, které jsou k vidění právě tady. Mimo tyto výstavní kousky zhruba od asi 35 půjčovatelů, z mnoha muzeí, knihoven a kostelů, se návštěvníci mohou těšit na nákladně inscenovanou výstavu.

Hodnotnou pozůstalostí je také rodinný archiv, který je dnes spravován Bavorským státním archivem v Mnichově. Obsahuje množství listin, spisů a svazků. Zpracování těchto pramenů se stalo vědeckým základem pro vytvoření výstavy a katalogu.

Nositelem celého projektu, který je součástí Krajinné výstavy bez hranic, je Krajské muzeum Cheb a město Marktredwitz, zastoupené Muzeem Chebska v Marktredwitz. Na projektu se podílel rovněž Okresní archiv v Chebu. Výstava i katalog vzniká za finanční podpory EU Interreg III. a podpory Nadace Hanse Gutmanna. Výstava potrvá do 5. listopadu 2006.

Reklama

Doporučujeme

ReklamaReklama